UMCG LUMC UMCU AMC Erasmus MC Reinier de Graaf Haga Ziekenhuis Haaglanden MC Default
Optimal Study – Instructie gebruik database

Instructies voor gebruik van de OPTIMAL ProMISe database

1. Vul inlognaam en wachtwoord in (linker kant van het scherm) en klik op [ENTER] of “show my webforms”.

2. Nieuwe patiënt registreren:
• Selecteer: ‘101. Register new patient’ en klik op ‘start webform’ (aan linker kant van het scherm).
• Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Indien nodig kunt u met het invullen van het ziekenhuisnummer en de geboortedatum het formulier opslaan en later aanvullen (zie kopje ‘Formulier aanvullen’ voor informatie).
• Klik op 'submit' om de patiënt te registreren.
• Stuur een email naar optimal-study@lumc.nl met patiëntennummer en dat de patiënt geïncludeerd is.

NB: Heeft patiënt meerdere symptomatische botmetastasen, zie kopje 7 voor uitleg handelswijze.

Helaas moet tussen elk ingevuld formulier opnieuw worden ingelogd, dit is wegens veiligheidsoverwegingen.

3. Randomiseren als patiënt meedoet aan PORT trial (patiënt dient eerst geregistreerd te worden zie stap 2):
• Vanaf stap 3 van ‘Nieuwe patiënt registreren’:
 • Selecteer: ‘101A Randomisation for PORT trial’ en klik op ‘start webform’.
 • Vul in- en exclusie criteria in.
 • Klik op ‘Randomise’.
• U krijgt gelijk de randomisatie-uitslag te zien.

• Als u wenst dat het randomisatie resultaat tevens naar uw eigen email wordt verzonden:
•Vul uw email in het invulveld rechts in.
• Klik altijd op het volgende icoontje:
• De uitslag is nu tevens verzonden naar: optimal-Study@lumc.nl

4. Behandeling registreren (patiënt dient eerst geregistreerd te worden zie stap 2):
• Selecteer: ‘104. Surgery‘ of ‘105. Radiotherapy’
• Klik op ‘start webform’

NB: Voor elke nieuwe behandeling dient een nieuw formulier te worden ingevuld.

5. Follow-up registreren (dit formulier dient te worden gebruikt om complicaties te registreren):
• Selecteer: ‘106. Follow-up’.
• Klik op ‘start webform’

6. Patiënt is al geregistreerd en heeft een nieuwe metastase
• Selecteer: ‘102. New episode after first registration’.
• Vul de gegevens in over de huidige stand van zaken en de metastase.

7. Patiënt heeft meerdere (nieuwe) symptomatische metastasen tegelijkertijd:
Als de patiënt en de eerste metastase (tijdens stap 2) zojuist zijn geregistreerd:
• Kies ‘103. New metastasis after first registration’ voor elke ‘extra’ metastase.

Als de patiënt al in een eerder stadium is geregistreerd:
• Maak nieuwe ‘episode’ aan (stap 6) om de metastase te registreren.
• Kies daarna ‘103. New metastasis after first registration’ voor elke ‘extra’ metastase.

Formulier aanvullen
Om in tweede instantie gegevens aan te vullen bij reeds geregistreerde patiënten gebruikt u de formulieren 111 t/m 116.
• Selecteer het juiste formulier waaraan u gegevens wilt toevoegen.
• Selecteer de juiste patiënt en metastase, nu kunt u gegevens aanvullen.

NB: Eerder opgeslagen gegevens kunnen niet door uzelf gewijzigd worden, wilt u toch eerder opgeslagen gegevens wijzigen, neem dan contact op met een van de onderzoekers.

Vermeld hierbij: het centrum, patiëntennummer, geboortedatum, welke metastase het betreft, het formulier waar u de wijziging wilt aanbrengen en de wijziging zelf.