UMCG LUMC UMCU AMC Erasmus MC Reinier de Graaf Haga Ziekenhuis Haaglanden MC Default
Optimal Study – Patienten includeren

Patiënt includeren
Inclusie criteria
- 18 jaar of ouder
- Symptomatische botmetastase van lang pijpbeen (humerus / femur of verder distaal) die behandeling behoeft zoals pijnmedicatie en / of radiotherapie, of, niet-symptomatische botmetastasen met een hoog risico op het ontstaan van een fractuur waarvoor behandeling noodzakelijk is.
- Bewezen (pathologisch of radiologisch) botmetastasen van lang pijpbeen.
- Diagnose van primaire tumor is bekend dan wel adequaat onderzocht.

Extra voor PORT trial:
- Behandeling (prothese, intramedullaire fixatie, plaatostheosynthese of curettage met / zonder cementplastiek) ondergaan met palliatieve intentie voor een pathologische (dreigende) fractuur van een lang pijpbeen (humerus / femur of verder distaal) wegens botmetastasen.

Exclusie criterium
- Communicatie met de patiënt is belemmerd (cognitief beperkt, taalbarrière).
- De behandelde laesie is afkomstig van multiple myeloom, solitair plasmacytoom of lymfoom van het bot.

Extra voor PORT trial:
- Verder radiotherapeutische behandeling wordt onmogelijk geacht (>2 series radiotherapie op huidige laesie).
- Fysiek niet in staat om postoperatieve radiotherapeutische behandeling te ondergaan, beoordeeld door behandeld arts.
- Absolute noodzaak voor postoperatieve radiotherapeutische behandeling, specificeer reden:
      o Pijn.
      o Uitgebreidheid van botlaesie (buiten operatiegebied).
      o Uitbreiding in de weke delen.
      o In essentie curatieve opzet.

Voldoet patiënt aan de in- en exclusie criteria?
Geef informatie over de studie en vraag informed consent. Toestemming kan gegeven worden voor verschillende aspecten:
1. toestemming voor het delen van informatie tussen huisarts / specialist en onderzoekers en verzamelen van data.
2. 1 + toestemming voor het deelnemen aan vragenlijsten.
3. 1 + 2 + toestemming om mogelijk benaderd te worden voor onderzoek naar nieuwe, innovatieve, behandelingen en om mijn gegevens te vergelijken met patiënten die een behandeling ondergaan, ook als ik niet hiervoor wordt benaderd.

Extra voor PORT trial:
4. 1,2,3 + toestemming voor randomisatie.

Informed consent is getekend?
Registreer de patiënt in de database. Aanwijzingen voor gebruik van de database vindt u hier.
Neem contact op met onze onderzoekers voor inloggegevens voor de database.

Terug naar boven