UMCG LUMC UMCU AMC Erasmus MC Reinier de Graaf Haga Ziekenhuis Haaglanden MC Default
Optimal Study – Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan de OPTIMAL study?
Is het mogelijk om gelijktijdig deel te nemen aan meerdere studies?
Mag ik mijn eigen medicatie blijven gebruiken?
Wat zijn de risico’s van dit onderzoek?
Ik ben uitgenodigd om mee te doen met dit onderzoek, maar wil niet meedoen. Wat moet ik doen?
Ik doe mee met het onderzoek maar wil toch stoppen. Wat moet ik doen?
Wat gebeurt er met uw gegevens?
Wordt uw huisarts en/of behandelend specialist geïnformeerd bij deelname?
Is er een vergoeding voor deelname aan het onderzoek?
Welke medisch-ethische toetsingscommissie heeft dit onderzoek goedgekeurd?
Hoe te handelen bij klachten?

Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan de OPTIMAL study?
U heeft zelf geen direct voordeel van deelname aan dit onderzoek. Maar uw deelname zal waardevolle informatie geven voor de behandeling van toekomstige patiënten. Mogelijk nadeel kan zijn dat u voor het invullen van de vragenlijsten ongeveer 15 minuten kwijt bent.
Voor- en nadelen van deelname aan specifieke trials binnen de OPTIMAL study (zoals de PORT) kunt u nalezen in de patienten informatiebrief of bespreken met uw behandelend arts.

Is het mogelijk om gelijktijdig deel te nemen aan meerdere studies?
U mag bij dit onderzoek ook meedoen aan andere studies.

Mag ik mijn eigen medicatie blijven gebruiken?
U mag alle (pijn)medicatie gebruiken. Er zijn geen leefregels verbonden aan deze studie.

Wat zijn de risico’s van dit onderzoek?
Er zijn geen risico’s verbonden aan deelname aan de OPTIMAL study.
Eventuele risico's verbonden aan deelname aan specifieke trials binnen de OPTIMAL study (zoals de PORT) kunt u nalezen in de patienten informatiebrief of bespreken met uw behandelend arts.

Ik ben uitgenodigd om mee te doen met dit onderzoek, maar wil niet meedoen. Wat moet ik doen?
U hoeft niet mee te doen. Deelname is vrijwillig en u beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen of te tekenen. Wel vragen we u aan uw arts door te geven dat u niet mee wil doen. U hoeft niet te zeggen waarom u niet mee wilt doen. U krijgt gewoon de behandeling die u zou krijgen als er geen onderzoek zou lopen.

Ik doe mee met het onderzoek maar wil toch stoppen. Wat moet ik doen?
U kunt zich altijd bedenken en stoppen met het invullen van vragenlijsten. Dit kan op elk moment van het onderzoek. Wij verzoeken u dit door te geven aan uw arts of aan de onderzoeker, dan ontvangt u geen verdere vragenlijsten thuis.

Wat gebeurt er met uw gegevens?
Uw deelname- en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Bij verwerking van uw gegevens worden alle herleidbare gegevens vervangen door een codenummer. Alleen de arts-onderzoeker weet wie de persoon achter het codenummer is. Een aantal andere mensen kunnen uw gegevens zien. Deze mensen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is. Meer informatie hierover kunt u vinden in de algemene brochure voor medisch wetenschappelijk onderzoek.
Onderzoeksgegevens worden gehanteerd met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het privacyreglement van dit ziekenhuis. De voor dit onderzoek geldende (inter)nationale richtlijnen worden nauwkeurig in acht genomen.
Uw onderzoeksgegevens worden na afloop van de studie gedurende 15 jaar bewaard; dit is bij wet verplicht. Mogelijk kan binnen die periode nog ander onderzoek binnen hetzelfde onderzoeksgebied uitgevoerd worden met de bewaarde gegevens.

Wordt uw huisarts en/of behandelend specialist geïnformeerd bij deelname?
Indien u toestemming hiervoor geeft, wordt uw huisarts en/of specialist schriftelijk geïnformeerd over uw deelname aan dit onderzoek.

Is er een vergoeding voor deelname aan het onderzoek?
Nee, het is geheel vrijwillig.

Welke medisch-ethische toetsingscommissie heeft dit onderzoek goedgekeurd?
De Toetsingscommissie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft dit onderzoek goedgekeurd. Meer informatie over deze goedkeuring vindt u in de algemene brochure.

Hoe te handelen bij klachten?
Als u klachten heeft, kunt u deze melden aan uw behandelend arts of aan de onderzoeker. Ook kunt u contact opnemen met het Patiëntenservicebureau van uw ziekenhuis.

Terug naar boven